dimecres, 23 de febrer de 2011

Un fet lamentable en plena llibertat d'expressió


La setmana passada vèiem com a la Comunitat Valenciana tancaven els repetidors de TV3, tal i com donaven la notícia en un fons negre a http://www.vilaweb.cat/. La censura arriba a l’espai polític després de 30 anys del cop d’Estat del 23F. La preocupació és gran. Estem de dol.

La Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Promoció Institucional ha obert diversos expedients sancionadors a l’entitat Acció Cultural del País Valencià i la Fundació Ramon Muntaner per a les emissions de TV3 a València, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià.

Aquesta acció és impròpia d’un Govern democràtic i vulnera La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol; afecta al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzada en llengües minoritàries tal com s’estableix a l’art. 11 2; atempta contra la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’art. 59 i ss del Tractat UE (actualment art. 49 CE) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que garanteix la llibertat de difusió, recepció i elecció de cadenes.

Si algú vol adherir-se pot fer-ho a través d’aquest enllaç: http://www.elsindic.com/va/presentar-una-queixa-sense-signatura-digital.html

Avui ens arriba la informació que el Govern de la Generalitat Valenciana redueix l’ensenyament de la llengua valenciana i, fins i tot, dóna opció a fer els exàmens en llengua castellana.

La llengua és una arma política amb la qual determinats “polítics” desfan pobles per tal d’enriquir-se i guanyar vots. I el sentit comú? I la responsabilitat política?

Cap comentari:

Publica un comentari