dijous, 9 de juny de 2011

Materials per estudiar català a l'estiu

Si aquest estiu fas activitats de reforç o de consolidació de la matèria amb les eines i els materials que tens al costat, t'anirà bé. Sempre va bé posar-se al dia. Hi ha moltíssimes activitats i materials de consulta a la xarxa. També pots consultar dubtes gramaticals i lingüístics que et poden servir per a fer els treballs diaris de l'escola, per a la feina, per a la vida diària. Una bona expressió (oral i escrita) i presentació de l'escrit és la millor carta de presentació de l'individu. Pots mirar-te també els repositoris que trobaràs a la pàgina de la revista jove.cat . en l'apartat de llengua

Per treballar l'ortografia també hi ha aquests altres recursos de l'editorial Boira:

1) Un programa informàtic per treballar l'ortografia : www.edudigital.es

 
2) Un article que explica com reduir les faltes fins un 80% amb el programa informàtic mencionat. Per descarregar-te'l gratuïtament clica aquí o a copia al teu
navegador http://boiraeditorial.com/home/images/PDF/article_vocabulari_edudigital.pdf .

3) Un nou quadern ortogràfic per fer a casa, a l'estiu i reduir les faltes ortogràfiques fins un 80 %: Dominar l'ortografia . Per baixar-lo clica aquí o escriu al teu navegador: http://boiraeditorial.com/home/images/PDF/cat_dominar-l-ortografia-baixa-marca-aigua.pdfCal dir que per millorar la competència comunicativa lingüística també s'han de fer activitats de comprensió lectora i d'expressió escrita. L'estiu és temps per esbargir-se i també per reforçar aquells coneixements que s'han adquirit al llarg del curs. Es pot fer d'una altra manera més distesa.

1. Es poden agafar lectures de llibres juvenils, còmics, articles de qualsevol tipus apareguts als mitjans de comunicació pel·lícules en català,... i fer-ne un resum, un esquema, un subratllat, escriure'n una opinió personal,...

2. Es poden fer redaccions de tema lliure o assajar diferents tipus de textos (narratius, descriptius, expositius, argumentatius,...) tot tenint en compte la cohesió interna de les idees (precisió lèxica, connectors, signes de puntuació), el registre adequat, la correcció lingüística i la revisió de l'escrit.

        Possibles idees:
             a) Selecccionar una o diverses notícies en n mitjà de comunicació durant 2 setmanes i aplicar els coneixements apresos per resumir una notícia, descriure el context, els protagonistes de l'acció, els fets succeïts, argumentant fins i tot la pròpia opinió en relació amb la notícia.
             b) Redactar un fet noticiable o rellevant que hagi passat al lloc d'estiueig.
             c) Reduir un text per a la seva comprensió (esquema, resum).
             d) Generar idees per escriure un conte, poesia breu,... (pluja d'idees, mapa conceptual,...)
             e) Explicar fets i accions passades i futures.
             f) Exposar idees i argumentar-les a partir d'un tema que agradi o d'un tema controvertit al barri, a l'escola, al país,...
             g) Escriure textos de diverses tipologies: narratius, descriptius, expositius, argumentatius, predictius,...
             h) Escriure quaderns de viatges o dietaris.
             i) Elaborar reportatges.
             j) Fer el seguiment de notícies sobre una temàtica.
             k) Opinar sobre una pel·lícula, un acte com una festa local, un concert, una competició esportiva,...
             l) Llegir una llibre a gust  de la persona i al final fer-ne una síntesi i una crítica.


Val a dir que si no es té clar què llegir hi ha un espai titutlat Què llegeixes que és un espai entre lectors amb propostes adreçades a nois i noies d'entre 12 i 16 anys, que pot orientar. També a l'espai Edu365.cat hi ha recursos per al desenvolupament de la lectura, així com també recursos i activitats de les diferents matèries de l'ESO.

Aquí tens una sèrie de suggerències per tal que reforcis i practiquis durant aquests dies d'esbarjo. Recorda que hi ha temps per a tot.

Cap comentari:

Publica un comentari